DANCE BASIC

Every Thursday at 18.00-19.30

AUNN / PU

Course

Basic

Course

1 Hour / 12 Hour

Price

5700 ฿

Beginner Style

เป็นการเต้นสำหรับผู้เริ่มเรียนเต้นที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน โดยจะได้เรียนรู้พื้นฐานการเต้นเบื้องต้นอย่างละเอียด ตั้งแต่การฟังเสียงเพลง การนับจะงหวะ การใช้ชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายเคลื่อนไหวไปกับเสียงดนตรี

 

*Remark : Open Class สามารถเรียนได้ทุกคลาสที่เปิดสอนอยู่ในขณะนั้น โดยคอนเฟิร์มล่วงหน้าก่อนเข้ามา 1 วัน*